Vízi közlekedés szabályai a Tisza-tavon

 

1. Az Óhalászi-Holt-Tisza, a Porong-tava, az Ispán-tava, a Hód, a Gaznyilas és a Partos-fenék nevű területeken tilos belső égésű motorral közlekedni.

2. A Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó egyéb vízterületeken 4 kW teljesítményig engedélyezett a belső égésű motor használata.

3. A Tisza medrére, a tiszavalki kikötőből a Tiszába vezető IX-es öblítőcsatornára, valamint a Tiszafüredi-Holt-Tiszától a Tiszába vezető X-es öblítőcsatornára nem vonatkozik a 4 kW-os korlátozás.

4. A Tisza-tó 200 méteres parti zónájában és a csatornákban a megengedett maximális sebesség 10 km/óra.

 

A csónak kötelező felszerelése

 

Mentőmellény: a csónakban tartózkodó kiskorúak és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,
Evező: a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1db,
Horgony: 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),
Kötél, vagy lánc: kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 fm,
Vízmerő eszköz: legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz – 1 db,
Jelzőlámpa: Fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel – 1 db,
Tábla: a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó a csónaktesten tartósan rögzített tábla,
Tűzoltókészülék: ha a csónakban tűz- és robbanásveszélye anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltókészülék – 1db.

Kajakok, kenuk, kilbótok, szkiffek, dublók, triplettek, továbbá a 2,5 m-nél kisebb testhosszúságú csónak esetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

Mentőmellény: a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
Evező: a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1db,
Vízmerő eszköz: legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs – 1db,
Kötél, vagy lánc: kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc – 5 fm,
Tábla: a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó, a csónaktesten jól látható helyen , tartósan rögzített tábla,
Jelzőlámpa: Fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel – 1db.

 

Jégen tartózkodás szabályai

 

A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.

A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető:

-  kb. 8 cm vastagságú jég: egy felnőtt bír el
-  kb. 12 cm vastagságú jég: egy csoport illetve sportolásra alkalmas
-  kb. 18 cm vastagságú jég: szánkók, fakutyák használatára is alkalmas

Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:

- éjszaka, korlátozott látási viszonyok között,
- járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
- kikötők és veszteglőhelyek területén,
- folyókon.

Aki a jégen léket vág, köteles a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal kell ellátni.

Ha gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre és próbálja meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni. Beszakadás esetén a felesleges mozdulatokat – félve a kihűléstől – kerülje, ezáltal megőrizve a ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. Igyekezzen a lábával az ellenkező irányban lévő jég szélét elérni és a part felé előrelökni magát, illetve segítséget kérni. Ha partot ér, azonnal menjen meleg helyre, szárítkozzon meg, testét törölje szárazra, igyon forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!

Ne kezdjen felelőtlenül mások mentésébe, mert csak tetézheti a bajt. Hívjon segítséget és a mentést végzőt kötelekkel, társakkal biztosítsa! Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtson a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, egymás lábát fogva – mint egy hason fekvő lánc- segíthetnek.